• May 14, 18
  • admin2
  • 0 Comments

معرفي سازمان گروه توليدي صنعتي وجودي

گروه تولیدی صنعتی وجودی با پیشینه قبلی از سال 1358 فعالیت خود را در
زمینه ی طراحی ، ساخت و تولید کلیه قطعات جلو بندی و تعلیق خودرو و صنعتی
آغاز نمود.
این شرکت با دارا بودن کادر فنی مجرب و متخصص و با استفاده از امکانات و
 تجهیزات و تکنولوژی روز ، با هدف کیفیت برتر و توجه خاص مدیریت شرکت
 به این هدف ، توانسته گام های بزرگ و موثری را در جهت کاهش واردات
 قطعات بدون کیفیت و همچنین خدمت به صنعت کشور و اشتغال زایی بردارد.
این سازمان تأمین نیازمندیهای مشتری را جزء وظایف خود دانسته و اهداف
زیر را همواره مد نظر دارد :
  - افزایش رضایت مشتریان
- تحویل به موقع محصولات
 - ارتقاء سطح دانش و تجهیزات در راستای بهبود کیفیت
 کاهش ضایعات و هزینه ها در راستای کاهش قیمت تمام شده ی محصولات
  - بدست آوردن سهم بیشتری از بازار و ارائه ی قیمت رقابتی در بازار کشور
این سازمان به منظور دستیابی به اهداف فوق ، سیستم مدیریت کیفیت خود
را براساس استاندارد های جهانی ISO/TS 1649:2009 , ISO9001:2008مستقر
نموده و در این راستا فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت را برنامه ریزی و اجرا
می نماید .